ыйытар - iyitar - question

Yakut English français
ким - kim ? Who? Qui ?
туох - tuokh ? What? Quoi ?
ханнык - khannık ? Which? Quel ?
хайдах - khaïdakh ? How? Comment ?
хас - khas ?
 
How much?
How many?
Combien ?
ханна - khanna ? Where? Où ?
Хаһан - khahan ? When? Quand ?
тоҕо ? Why? Pourquoi ?
Хастыы ... khastii Because ... Parce que ...
харда - kharda the answer, reply la réponse